Projekty realizowane przy wsparciu funduszy unijnych

„Nysa. Ultralekki modularny pojazd ciężarowy zasilany energią elektryczną” realizowany w ramach umowy POIR.01.02.00-00-0301/16 uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 197 598,80 zł (całkowita wartość projektu: 9 422 544,00 zł). Czas realizacji projektu 01.11.2017-30.11.2020.

Celem badań było zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie 5 prototypów elektrycznego pojazdu dostawczego umożliwiającego jego wykorzystanie komercyjne oraz uzyskanie konkurencyjnej pozycji na światowym rynku motoryzacji. W ramach projektu powstało w pełni funkcjonalne podwozie elektrycznego pojazdu dostawczego, wraz z kompletną architekturą elektryczną i elektroniczną, która obejmuje układ napędowy, system ładowania wraz z bateriami trakcyjnymi, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz system informacji dla kierowcy. Projekt dodatkowo obejmował opracowanie zaawansowanych technologii wytwarzania ram konstrukcyjnych monolitycznych oraz hybrydowych wykonanych ze stopów aluminium oraz materiałów kompozytowych. Zaawansowane technologie wytwarzania charakteryzują się unikalnym sposobem modularnego łączenia komponentów z zachowaniem wymaganej wytrzymałość doraźnej oraz zmęczeniowej ram nośnych pojazdów. Ważnym elementem stało się obniżenie masy pojazdu, modularyzacja oraz zastosowanie produkcji otwartej na utylizację. Design for Recycling" umożliwiło zastosowanie zasilania wyłącznie elektrycznego oraz pozwoliło na obniżenie kosztów produkcji poprzez zwiększanie zakresu odzyskiwania materiałów w procesie utylizacji. Wskutek realizacji projektu powstał prototyp elektrycznego pojazdu ciężarowego. W ramach prac badawczych opracowano kilkanaście prototypów ram w trzech typach o różnej strukturze monolitycznej oraz hybrydowej zbudowanej z kompozytów, aluminium oraz stali. Prototypy ramy zbudowane na podstawie opracowanych projektów konstrukcyjnych, zostały poddane badaniom nieniszczącym oraz niszczącym. Badania te przeprowadzone zostały zgodnie z wymaganiami normy ISO/TS 16949. Wyniki zostały wykorzystane do budowy kompletnych prototypów ciężarowego pojazdu elektrycznego, które następnie zostały, poddane testom na stanowisku badania eksploatacji pojazdów w centrum B+R oraz badaniom na torze testowym. Badania te umożliwiły osiągniecie innowacyjnego rozwiązania mogącego pozwolić na komercyjne wdrożenie elektrycznych pojazdów ciężarowych.„Uniwersalny elektryczny zestaw napędowy do pojazdów elektrycznych z modułowym zasobnikiem baterii (eKIT)” realizowany w ramach umowy POIR.01.01.01-00-1245/19 uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 486 599,11 zł (całkowita wartość projektu: 7 467 001,00 zł). Czas realizacji projektu 01.07.2020-30.09.2023.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i budowa modułowego układu napędowego eKIT wykorzystywanego w pojazdach elektrycznych i elektrycznych maszynach specjalnych działających w trudnych warunkach rolniczych, drogowych oraz budowlanych. Zakres prac obejmuje opracowanie zaawansowanej technologii budowy oraz wytwarzania elektrycznego zespołu napędowego składającego się z innowacyjnego zespołu silnika elektrycznego z układem sterowania, adaptacyjnej przekładni, modułowych pakietów baterii wraz z systemem zarządzania energią BMS oraz modułowym układem mocowania jednostki napędowej. Na podstawie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zostanie potwierdzona poprawa charakterystyk trakcyjnych układu napędowego oraz odporność na obciążenia w warunkach eksploatacji. Unikalne metody łączenia modułów układu napędowego pozwolą na zachowanie wymaganej wytrzymałości, niezawodności oraz bezpieczeństwa. Materiał wykorzystany w budowie silnika elektrycznego będzie charakteryzował się odpornością na podwyższony poziom wilgotności oraz działanie siarki. Zakres prac obejmuje, również zbadanie modułowych ram, jako przykłady adaptacji opracowanego układu eKIT. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do budowy prototypu eKIT w wariantach układu napędowego zastosowanego do pojazdu użytkowego. Prototyp powstanie w wyniku testów i optymalizacji prototypowych układów napędowych eKIT w 3 wariatach: pojazdy specjalne, maszyny budowlane i rolnicze. Docelowi odbiorcy to producenci pojazdów specjalnych, maszyn rolniczych oraz maszyn budowlanych. Testy zostaną przeprowadzone w warunkach eksploatacyjnych oraz na stanowisku badania elementów pojazdów i maszyn w centrum B+R. Każdy prototyp będzie zawierał innowacyjne elementy mocowania baterii, przekładni, systemu zarządzania energią oraz silnika elektrycznego z falownikiem.


„Numeryczna i eksperymentalna analiza wytrzymałościowa komponentów nadwozia dostawczego pojazdu elektrycznego” realizowany w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowację. 

 Wartość projektu:   71 000,00 zł
 Wkład Funduszy Europejskich:   54 315,00 zł
 Wkład Woj. Dolnośląskiego:   9 585,00 zł
 Czas trwania projektu:   04.2018 – 10.2018 r.
 Rezultat: Wyniki badań materiałów na komponenty nadwozia